Život s úsměvem


Psychosomatika

Miroslav  L u b e n í k

Telefon :775 100 007   

 

*laskavý pan Miroslav  L u b e n í k    říká:

"Psychosomatika je důležitý základní rozměr, lidská bytost je však především duchovní bytostí , která prostřednictvím svého duchovního potenciálu působí ve stvoření  a vytváří si tak svůj vlastní  osud   - program - Cestu. Vše, co vstupuje do našeho denního prožívání, do našich životů, vše je naší součástí, vše jsme my, vše je naše osobní zodpovědnost. Ve chvíli, kdy ji přestaneme promítat do vnějšího světa, ve chvíli, kdy ji plně přijmeme, otevírá se nám svět neomezených možností, možností jak řešit jakékoliv porušení psychosomatické rovnováhy, možností vyléčit se z každého onemocnění. "    

Následující videozáznam vám pomůže pochopit  jak vzniká onemocnění a jak mu v souladu se zákony, které byly prapůvodně vloženy do stvoření, můžeme umožnit, aby opustilo náš život . 

 

Shledáváme   potřebu  dotknout se v procesu uzdravování  těla fyzického , kde došlo k nerovnováze v jistých částech onoho důmyslného stvořeného systému , ale současně také se zabývat stejně důležitou  částí duchovní. Jsme bytostmi sestávající nejen z hmoty, ale hlavně jsme bytostmi duchovními.  

Vřele doporučuji prožít osobní setkání s panem Lubeníkem .. a získat tak posun k novým krokům naší  životní pouti. Díky Jeho laskavosti se zde můžete seznámit s jeho prací a také ji využít  - viz tel. spojení.

Napadá mě,  že pokud jezdívám na pouť , vždy jedu obohatit svůj duchovní život, svoji duši  naplnit více Světlem, pokojem , dotekem ticha, Lásky, vnitřního obohacení , či obnovení rovnováhy… což si myslím, že  by mělo být součástí každé  “životní pouti” .

Směřovat za Světlem, pokojem, Láskou, a s vděčností přijímat každý okamžik jako dar a následně s ním tak i naložit…prožívat rovnováhu ve všem konání.

Myšlenky, slova a následně naše pozornost k daným situacím ,prožívané emoce ,  naše rozhodnutí , konání  -  jsou velmi podstatná pro každý krok na naší Cestě a všichni uvnitř dobře víme, že ovlivňují  to, co  žijeme. 

Mít tedy zdravý, dobrý vztah se sebou samým  i se Stvořitelem , je základem  pro všechny vztahy, které denně zažíváme. Na tomto základě je možno rozvíjet vlastní životní cestu k cíli, jímž je Světlo, Láska ….. uzdravení ve všem

 

Jak probíhá setkání 

setkání sestává z jednoho rozhovoru  - cca jeden a půl hodiny a druhý den z asi hodinového setkání, kde je předána  písemná zpráva pro klienta a rozebrán celý následný “domácí” úkol  pro změny a uzdravení .  

za toto je cena dohromady 2.000,- Kč

 

Úžasné setkání s panem Miroslavem   L u b e n í k e m  ,Vám všem přeji , neboť mám nejen vlastní zkušenost, ale i několikrát již opravdu radostnou a krásnou odezvu od klientů poradny. Nasměrování, inspiraci, poznání hlouběji sebe sama, aktivní podíl na vlastních nových krocích , možnost uzdravení   - můžete prožít i Vy, chcete-li.