Život s úsměvem


Genotyp

Genotyp je soubor veškerých genetických informací organismu, respektive veškerých genetických informací, týkající se zkoumaného znaku či znaků.

V přeneseném významu se používá též pro druh rostliny nebo živočicha, zvolený z typického představitele rodu. Genotyp úzce souvisí s fenotypem tedy souborem všech pozorovatelných vlastností a znaků organismu. Fenotyp však utváří i prostředí, v němž se jedinec pohybuje.

GENOTYP +  PROSTŘEDÍ  = FENOTYP

 

PROTOKOL  GENOTYP  - CO TO KLIENTOVI PŘINÁŠÍ

 • INFORMACE , KTERÉ POMÁHAJÍ ZORIENTOVAT SE V TOM, JAK JE GENETICKY VYBAVEN A CO MÁ, ČI  NEMÁ JÍST  - TEDY  SPRÁVNOU , KVALITNÍ STRAVOU DOPRACOVAT SE K  DOBRÉMU ZDRAVÍ.
 • TENTO PROTOKOL OBSAHUJE I DALŠÍ DOPORUČENÍ VHODNÁ PRO KLIENTA   - BYLINNÉ ČAJE, KOUPELE, DOPLŇKY STRAVY, DETOXIKAČNÍ POSTUPY ,CVIČENÍ, RELAXAČNÍ TECHNIKY, OPATŘENÍ PROTI ELETROSMOGU , ATD …
 • DLE TOHOTO PROTOKOLU KLIENT MŮŽE UPRAVIT “FENOTYP”  - TEDY  TO CO ŽIJE, JÍ, MYSLÍ, …ZKRÁTKA “TVOŘÍ” VE SVÉM ŽIVOTĚ  . FENOTYP OVLIVŇUJE  PROJEVY  V NAŠEM ZDRAVÍ - TEDY -  GENETICKY PŘEDURČENÉ POTÍŽE MŮŽE ELIMINOVAT , ZMÍRNIT  …… ÚPRAVOU STRAVY,  POSTOJŮ,  ….MYŠLENÍM, POZNÁNÍM

 

Nejdůležitější je, jak použijete to, co je vám už dáno! Genotyp a fenotyp.

Holistická výživa spočívá v přijetí správných zásad výživy, identifikování genetické konstituce a stanovení specifické výživy, která posílí genetická oslabení a zabrání vzniku onemocnění nebo zmírní zdravotní potíže. Respektuje, že se jeden od druhého lišíme, a proto co funguje u jednoho jedince, nemusí platit u ostatních. Tato metoda nepůsobí přes noc a není to žádná drastická dieta, jež předkládá rychlé a krátkodobé řešení, ale nabízí inteligentní program výživy, aby se tělo samo uzdravilo. Pokud je váš organismus schopen uzdravit se sám, pak si mnohem jednodušeji budete schopni celý život udržet svoji hmotnost, vyloučíte skryté zdravotní potíže a onemocnění nejen krátkodobě, ale po celý život.

 

Jak se určí genotyp a fenotyp

Genotyp-podíváme-li se pod mikroskopem na duhovku, uvidíme, že je složena z vláken paprsčitě vybíhajících z panenky. U některých očí jsou tato vlákna nahuštěná u sebe a u jiných jsou daleko od sebe. Hustota vláken tedy určuje sílu genetické konstituce - zde existuje stupnice určující sílu gen.konstituce.

Určení genetické konstituce pomáhá odhalit slabá místa a potencionální zdravotní rizika. Pamatujte, že každý z nás má určitá oslabení a i když genetickou konstituci nezměníme, tak ji můžeme pozitivně nebo negativně ovlivnit. To také znamená, že co sami zdědíme, nemusí nutně pokračovat v příštích generacích. Co způsobuje oslabení naši konstituce, to si každý může odvodit z opaku slov v dalším textu.

 
Co rozvíjí přednosti naší genetické konstituce

bydlení v přirozeně čistém prostředí, kvalitní výživa, pravidelné cvičení, čerstvé ovzduší a sluneční záření, přírodní medicína bez užívání léků, správné morální chování, pozitivní myšlení a jednání, rovnováha vztahů mezi přáteli, prací a rodinou, emocionální, duchovní a materiální schopnost akceptovat sami sebe, jací jsme.

Vím, není to snadné. Já sama mám v některých bodech rezervy a pracuji na tom , i když vím, že to  často nějaký čas trvá….

Deset nejčastějších typů genetické oční konstituce:

 1. lymfaticko-hyperaktivní, 
 2. lymfaticko-hypoaktivní, 
 3. ledvinově-lymfatický, 
 4. nervově-lymfatický, 
 5. hydrolymfatický, 
 6. hematogenní, 
 7. smíšený, 
 8. pletorický, 
 9. hormonální, 
 10. pojivově-tkáňový.