Život s úsměvem


Bioimpedační měření

Vědecká měřící metoda pro měření tělesného tuku a vody v těle, viscerálního tuku v těle ve 30ti úrovních, hodnoty bazálního metabolismu, vypočítání BMI /Body Mass Index/ a procenta kosterního svalstva.

Metoda bioimpedance není vhodná pro osoby s elektronickými implantáty, neboť metoda měření odporu lidského těla by mohla negativně zasáhnout do činnosti těchto přístrojů. Bioimpedance je vhodná pro dospělé a děti starší 10ti let.

BMI (Body Mass Index) index tělesné hmotnosti, se používá k přibližnému určení, jestli má člověk normální tělesnou hmotnost, podváhu nebo nadváhu. Body mass index se vypočítá vydělením hmotnosti daného člověka v kilogramech druhou mocninou jeho výšky v metrech.

BMI je totiž pouze statistický nástroj, v lékařské praxi se používají přesnější měření a testy. BMI a jeho hodnota by tedy měly i běžnému člověku sloužit jen jako orientační, přibližné vodítko, jestli má či nemá normální váhu.

BMI je dobrý ukazatel zvlášť s ohledem na stanovení rizik cévních a srdečních onemocnění. Nicméně je to ukazatel pouze orientační. Odborníci doporučují doplnit výpočet alespoň o měření obvodu pasu. Toto měření pomáhá odhalit zejména množství nebezpečného viscerálního (skrytého, orgánového) tuku v těle. Tento tuk není viditelný, přesto je velmi nebezpečný.