Život s úsměvem


Zázračná detoxikace, Dr. Robert S. Morse (2004) - IV. část

15.03.2014 15:16

úryvky z knihy Zázračná detoxikace, Dr. Robert S. Morse (2004) - IV. část

 

Chcete-li porozumět tomu, jak se máte uzdravit, musíte nejprve změnit vaše názory o nemoci. Většina lidí se nemoci bojí, protože nerozumí jejím příčinám. Lékaři totiž vysvětlují nemoci tak složitě, že obyčejný člověk nabude dojmu, že mu nepomůže nikdo jiný než zkušený specialista. To však není pravda.

Porozumět symptomům nemoci znamená porozumět acidóze a toxicitě, stejně jako tomu, jak tělo reaguje na tyto podmínky. Jakmile v tom budete mít jasno, poznáte, že nemoc je přirozený proces – výsledek nevyvážených rozhodnutí a akcí.

Detoxikace a regenerace je jediná odpověď na naše dnešní dilema. Koncepce „léčení" nás zavedla na cestu do záhuby. Očištění těla od veškerých toxinů a posílení buněk je logickým a osvědčeným způsobem, jak zvítězit nad nemocemi. Jde o vaše tělo. Přemýšlejte o něm. Věřte sobě a Bohu (přírodě). Nechte se poučit přírodou o skutečném zdraví a vitalitě a užívejte jejích darů (potravin a bylin).

Téměř všechna poškození tkání začínají acidózou a toxicitou. Jakmile se nějaká tkáň poškodí nebo ucpe, objeví se symptomy nemoci, jak lokální, tak odražené. Slovem „odražené" rozumíme to, že mnohdy cítíme bolest v jedné části těla, ale problém či oslabení má příčinu úplně jinde. Například při zánětu žlučníku můžete pociťovat bolest či slabost v pravém koleni. Nikdy byste si ovšem nedali obojí do souvislosti, už kvůli vzdálenosti žlučníku od kolene.

Zcela běžně a mylně nazýváme symptomy acidózy a toxicity „nemocemi" a pokoušíme se je potlačit léky. To je nejenom pošetilé, nýbrž i zhoubné, protože to nakonec přivodí poškození, respektive smrt tkáně.

Nikdy nelečte symptomy, ale jejich příčinu.

Léčíte-li symptom, nikdy nevyléčíte to, co tento symptom vyvolalo. Právě naopak: v budoucnu si prvotní příčina symptomu vaší nemoci vybere svou daň a může ukončit váš život.

Léčba nikdy nic nevyléčí. Nelečte, nýbrž regenerujte. To je jediná naděje na přežití. Odstraňte zkrátka zánět ve vašem těle pomocí detoxikace. Očistěte se od všech chemikálií, zbytečného hlenu, toxických těžkých kovů, nežádoucích parazitů a kyselin.

Čisté a alkalické tělo je zdravé a silné.

..... Zachováte-li se podle těchto rad, uvidíte, že vaše tělo bude jako znovuzrozené. Samo se očistí a obnoví, bez ohledu na vaše případné nemoci. Jako lékař jsem nezažil jedinou nemoc, která by nereagovala na tento program.

Porozumět podstatě nemoci je zcela prosté.

Nemoc je přirozený proces, následek, který tělo zakouší, když jeho buňky začnou podléhat toxicitě (hromadí se v nich hlen, očkovací látky, kovy, chemikálie a dalšími škodliviny) a acidóze, to znamená zánětu. Očista těla a posílení buněk – to jsou jediné způsoby, jak dosáhnout opravdového uzdravení.

Nemoci jsou zcela přirozený proces neboli následek vyvolaný příčinou. Naučte se odstraňovat příčiny – a následky se odstraní s nimi. Důležitým faktorem při uzdravování je podpora přátel a rodiny. Někteří lidé se chovají, jako kdyby po celý život spali, neboť jejich myšlení a jednání je zcela formováno a ovládáno společností. Jiní jsou naštěstí trochu otevřenější, takže si uvědomují Boha a vyšší úrovně vědomí.

Mnoho lidí má strach z toho, co neznají nebo co se nenaučili či nezakusili. Viděl jsem mnoho rodinných příslušníků, jak se vysmívali svým milovaným za to, že ke svému uzdravení užívali přirozené léčebné metody. Tento druh výsměchu či lhostejnosti pochází z nevědomosti a neporozumění tomu, jak důležitá je pro jejich milované nebo přátele potřeba uzdravit se a jaké to bude mít následky, když se neuzdraví.

Když převezmete odpovědnost za vlastní zdraví a otevřete své srdce dokořán, je neuvěřitelné, co všechno můžete dokázat. Nedovolte nikomu, aby vám říkal, že něco není možné. Ve své aroganci a slepotě přehlížíme pravdu, kterou máme pořád před očima. Neboť dokáže-li se naše tělo zázračně opravovat, jak jsme toho svědky u zlomenin, hlubokých řezných ran či obnovy nejrůznějších žláz a tkání, tak proč by nemohlo opravovat např. nervy ? Lidé krouží kolem pravdy, ale odmítají se k ní přivinout. Nejsilnější motivací jsou obyčejně peníze. Z prosté chamtivosti lidé raději vymýšlejí výdělečné „léčebné" systémy (např. ústavy pro dlouhodobě nemocné, léky či operace), než aby si osvojili základní pravdu o nemoci.

„Neexistuje žádná nevyléčitelná nemoc, pouze nevyléčitelní lidé." 

To znamená, že některé lidi nelze vyléčit, protože nechtějí žít. Mnozí svou nemoc využívají k přilákání pozornosti rodiny nebo druhých. Mnoho lidí upadne do apatie a hledá u druhých lásku a pozornost jakožto podpůrný mechanismus. Buďte vnitřně silní a pobývejte co nejčastěji ve vlastním nitru.

Chcete-li změnit váš život, ponořte se do svého nitra a poznejte sami sebe. Vy jste božští. Bůh vás stvořil, takže jste božím výtvorem. Individualizace je boží hra. Naučte se radovat ze skutečnosti, že jste se narodili jako lidé. Přicházíme na tento svět sami, žijeme v něm sami, vyjma společnosti těch, s nimiž chceme trávit čas, a potom umíráme sami. Ve svém nitru jsme vždycky sami. Začněte milovat sebe, protože nic jiného nemáte, vyjma Boha.

Staňte se spokojenými sami se sebou a radujte se z Boha v každém okamžiku. Zapomeňte na zlost, závist, žárlivost či zášť a milujte vše živé, neboť veškerý život je božský.

Mějte na paměti, že všechno podléhá zákonu příčiny a následku, včetně zdraví a nemoci. Neztraťte se v záplavě vědeckých koncepcí „léčby". Vždycky se pokoušejte porozumět, co je čeho příčinou. Zkoumejte, jaké vedlejší účinky by mohlo mít cokoli, co děláte, co jíte, pijete a dýcháte, co cítíte nebo myslíte.

 Všechny tyto věci se stanou vaší zkušeností – fyzicky, emocionálně, mentálně a spirituálně.

„Nemoc" je pouze slovo užívané lékařskou komunitou a spojované se souborem symptomů, které tělo vykazuje. Když alopatický lékař hovoří o nemoci, nerozumí skutečné podstatě těla a jeho reakci na genetiku, toxicitu a acidózu. Nerozumí chemii a fyzice přírody, ani lidské potřebě žít, jíst a pít v souladu s ní.

Zapomeňte na nemoci. Očišťujte a posilujte vaše tělo (buňky), vždyť neexistuje nic, co byste nemohli přemoci (vyléčit). 

Život plodí život, smrt plodí smrt. Silní přežijí a slabí zahynou. To platí především na buněčné úrovni. Učiňte vaše tělo (a buňky, které ho oživují) opět silným a budete překypovat energií a pevným zdravím a žít životem bez nemocí.

—————

Zpět