Život s úsměvem


Psychosomatika

 

Psychosomatiku znali již naši předkové  a byli to právě rodinní lékaři, kteří při svých postupech léčby pracovali

s touto oblastí velmi přirozeně.

 

Psychosomatika říká tedy , že  nemoc je odpovědí organismu na náš celkový stav.

Nemoc = potřeba chápat jako příležitost  = informaci , která pomáhá poukázat na potřebu nápravy.

 

Psychosomatika  respektuje bytost v její celistvosti .

tělo, mysl, duch, duše ...

... potřeba  přítomnosti Božství  = Lásky , kerá  je hybnou silou pro život jako takový .

 

Absolutní nejmoudřejší silou je Láska.

*umění mít rád zcela - umí málo kdo , a tak se to učíme .

____________________________________________________________________________

ŽIVOT UVNITŘ.

Stejně jako se díváme  do mikroskopu a společně s klientem pozorujeme,

co se dějě uvnitř - na té "fyzické" úrovni.

Hledáme  cesty jak otevřít a umožnit tento vhled  přenést jako "zrcadlení " , které 

se projevuje a odráží i na jemnohmotné straně bytí.

 

Často je to poprvé,

kdy klient vidí svoji "živou" krev a své buňky , jak se

v prostředí již mimo krevní řečiště chová a jaké informace nese .

 

Přístupy k informacím si všichni volíme , a tak mohu sledovat úžas ,

jindy je to  strach , jindy zvědavost a někdy  neochota  

o aktivitu vlastní   , v daném procesu poznávání a získávání informací.

Každé setkání je jediněčné.

Mikroskop je často možností, jak se poprvé zadívat dovnitř 

- nejprve do fyzického stavu těla a buněk  - pohody a nepohody v něm .

 

Stále častěji však již při prvních setkáních lidé otevírají své příběhy

a chtějí dohledat  i ta další témata, jež jim kolují v "HLAVĚ".

 

Témata, na která nejčastěji přichází náš hovor - kromě stravy a pitného režimu je :

PŘIJETÍ ,   VDĚČNOST,  ODPUŠTĚNÍ

..následuje trpělivost ..... ochota , aktivní přístup ke každému kroku, společně s

přijetím zodpovědnosti , a následně tvořivé radosti .

 

Téma odpuštění je velice často nutné - vysvětlovat, ozřejmovat. 

Odpuštění je často lidmi chápáno jako "souhlas"  s něčím nedobrým

a nebo "vzdávání" se  - " prohra" .

Pohled  na odpuštění  - tedy  jako na  puštění -  propuštění  bývá velmi osvobozující ,

zároveň  i  tím nejmocnějším základním kamenem pro nový krok v přítomném okamžiku.

______________________________________________________________________

Hubnutí - u nás naprosto jinak :-)

Žádné specielní  a zavedené dietní ani jiné léčebné postupy klientům nenařizuji :-)..

.. i když velmi často ještě  "po staru" - jsou v očekávání, že jim poskytnu dle zvyklostí minulosti

systémy  jídelníčků, tabulek,...atd.

 

*klienti při poznání svobody a tvorby - samozřejmě při osvojení jistých informací respektujících  

funkci orgánů a celého systému - rádi proplouvají tvořivě a zjišťují, jak chutné, spokojené je

zbavit se nejen nějakých kil, ale často s tím i několika vazeb naučených  a ukotvených 

zvyků v "hlavě" .

 

Jídlo i život sám by měl být radostí , tvorbou , plynutím a nasloucháním 

vlastní celé bytosti ,...  proto i   jakýkoliv dietní záměr se ubírá  tímto směrem a realizací .

 

Vycházíme  z podmínek života a stravování jedince .

Odtud tvoříme nejprve základní mírné úpravy, které si osvojením a poznáním - prožitkem ,

společně tvoříme individuelní  plán potřeb a změn .

*( 90% klientů velice rádo osvojí , neboť se vracejí s radostí, úlevou a přílivem energie)

 

Získaná radost  je potom dalším hnacím motorem pro nové kroky .

 

Jako poradci pomáháme a doprovázíme tak, aby klient  byl aktivním přístupem tvůrce

a dále  porozuměl jistým rozhodnutím,  volbám  - která jsou přínosná pro podporu

organismu - jakožto celku.

 

Duševní rovnováha - pohoda je velice často nad stravováním , 

- jindy rozumná úprava a náprava ve stravování doplní  pohodu a rezervy v psychice.

Vždy je třeba zvažovat jídelníček, psychiku , přetížení v kterékoliv oblasti ..

... a zde připomínám  .. JSME TO, co  MYSLÍME, CÍTÍME, JEDNÁME.