Život s úsměvem


Poradce respektující přírodní postupy -  je člověk, který pomocí různých metod ZJISTÍ CELKOVÝ pohled a vazby v disharmonii , obtížích a dále i množství škodlivých látek, které do těla - organismu člověka nepatří. Poté pomáhá přírodními produkty z těla a tkání - TYTO  ZATĚŽUJÍCÍ A ŠKODLIVÉ LÁTKY ODSTRANIT.Napomáhá k rovnováze a společně s klientem, který je aktivním pomocníkem ve volbě dalších nových kroků k nápravě volí cestu ke zdraví , a tedy i návratu k ozdravení tkání a bunběk.

*jde tady o rovnováhu těla, duše, ducha   - kterou společně hledáme

*nápomocná je i psychosomatika a jiné podpůrné terapie


Poradce je inspirátorem, který po potřebnou dobu klienta odpovědně a profesně, citlivě  doprovází a je mu nápomocen v nalezení vlastní síly a možností uchopit některé  zvyky v jídle, myšlení, vhledů nově -ne základě nových poznatků a poznání.


Pomocí přírodní léčby, změnou stravovacích návyků a pitného režimu se snažím doprovázet a inspirovat klienty  i k tomu , aby NOVÝM VHLEDEM - NA TĚLO -  JAKO na propojený  CELEK,vnímali jeho potřeby a rozpoznali informace a "signály", které k nám vysílá.

NÁSLEDNÝM PLÁNEM  PLYNOUCÍM Z PROTOKOLU určité metody - jsou vedeni k tomu, aby

ODSTARTOVALI   SVÁ  dobrá ROZHODNUTÍ ke změnám A JEDNOTLIVÉ  KROKY  USKUTEČNILI .

TÍM SE NÁSLEDNĚ DAŘÍ ZREALIZOVAT "krok za krokem"  NÁŠ SPOLEČNÝ cíl,KTERÝM JE  VYČIŠTĚNÍ  těla , ZBAVENÍ SE  chemikálií a těžkých kovů, PARAZITŮ a jiných potíží.  Nalezení třeba právě touto cestou nové rovnováhy , spokojenosti, radosti, klidu.


Tělo je úžasný propojený systém, schopný regenerace  - a společně s myslí  a porozumění tomuto "fenoménu " - je návrat k sobě a tedy na skutečnou Cestu životem  opravdu  možný  -  a jsme svědky hluboké proměny , která je možná zažít tady a teď . 

Tělo má schopnost se VŠECH TAKOVÝCHTO CIZORODÝCH  látek zbavovat  a čistit se ,

 za pomocí  ÚČINNÝCH  přírodních produktů, BYLINNÝCH ČAJŮ, TINKTUR …a mnohého uvědomění a poznání.... ATD.