Život s úsměvem


Poradna

Poradce respektující přírodní postupy -  je člověk, který pomocí různých metod ZJISTÍ množství škodlivých látek, které do těla - organismu člověka nepatří. Poté pomáhá přírodními produkty z těla a tkání - TYTO  ZATĚŽUJÍCÍ A ŠKODLIVÉ LÁTKY ODSTRANIT.

Pomocí přírodní léčby, změnou stravovacích návyků a pitného režimu se snažím doprovázet a inspirovat klienty  i k tomu , aby NOVÝM VHLEDEM - NA TĚLO -  JAKO na propojený  CELEK,vnímali jeho potřeby a rozpoznali informace a "signály", které k nám vysílá.

NÁSLEDNÝM PLÁNEM  PLYNOUCÍM Z PROTOKOLU určité metody - jsou vedeni k tomu, aby

ODSTARTOVALI   SVÁ  dobrá ROZHODNUTÍ ke změnám A JEDNOTLIVÉ  KROKY  USKUTEČNILI .

TÍM SE NÁSLEDNĚ DAŘÍ ZREALIZOVAT "krok za krokem"  NÁŠ SPOLEČNÝ cíl,KTERÝM JE  VYČIŠTĚNÍ  těla , ZBAVENÍ SE  chemikálií a těžkých kovů, PARAZITŮ a jiných potíží.

Tělo má schopnost se VŠECH TAKOVÝCHTO CIZORODÝCH  látek zbavovat

a čistit se , za pomocí  ÚČINNÝCH  přírodních produktů.

Často se dívám na každý život - jako na květiny, nebo bylinky. Každý má svůj tvar, vůni, krásu, účel - místo - smysl....

Dívám se na člověka jako květinu, rostlinu , strom ...  a ten žije a je spokojen tak jak je  tehdy, je-li si vědom a takto vědomě plyne  - že ŽIVOT je živen Sluncem = Láskou , a deštěm je opravdovost , tedy pravda .  Půdou je Bůh, Boží přítomnost a vůle.

..a když se klient rozpovídá o svém příběhu - o svém pocitu v životě , o svém vykořenění a nebo růstu ...  Často se dotkneme tématu, že je potřeba třeba více vody, nebo slunce, nebo půdy  - pro další kroky .

Vše se dá vidět i v takovýchto milých symbolikách - a to převádět v konkrétní kroky nápravy,pomoci.

 

 

* jíme 15x méně vlákniny než naši předkové na začátku 20.století a konzumujeme 100x více nutričně prázdných poživatin.

Většina lidí silně podceňuje fakt, že výživové faktory a způsob jakým pomáháme našemu tělu zbavovat se jedů, tvoří až 90 % našeho zdraví.

 

*Kardiovaskulární potíže lze například zdravým životním stylem snížit až o 80 % a cukrovku o 58 %.

 

Naturopatický konzultant se nestaví do role lékaře, s lékaři intenzivně spolupracuje. Může to být i sám lékař.

Nicméně poskytuje klientovi to, v čem mnozí lékaři nejsou podrobně školeni ( např. stravovací  terapie při zdravotních obtížích v různých životních situacích, moudrost našich prapředků v používání rostlinných a živočišných léčiv, detoxikační programy naturopatickými prostředky,..) , na co při své práci lékaři nemají dostatek času.

Naturopat odstraňuje z těla to, co v něm přebývá a brání uzdravení, a dodává do organismu to, co mu chybí, aby  se tělo uzdravilo samo.

 

 

* téměř vždy při našich společných setkáních  "musíme"  se od fyzických potřeb TĚLA  dostat ke středu  -

 k  SRDCI , DUŠI , písni nitra a jeho potřebám ..

... k odpuštění - sobě i druhým , tedy přijetí mnohého, co doposud bránilo zpívat píseň duše i těla jako

JEDNOTNÉMU NÁSTROJI.   (a všichni tím někdy projdeme :-)