Život s úsměvem


Informace a ceník

Přístroj vyšetří 34 segmentů lidského těla + vyhodnotí na 268 - 274 parametrů.

  • Segment =  např.  funkce ledvin,
  • Parametr  = např.  index kyseliny močové.

 

Pomohu Vám a během pár minut  vám zjistím až 270 parametrů jako např. krevní tuk, množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

  • Stav cévního systému (tonus cévních stěn, sycení krve kyslíkem)
  • Stav kostí (osteoporóza), Stav revmatismu
  • Vitamíny, minerály a stopové prvky
  • Zátěž toxickými jedy (herbicidy apod) a těžké kovy (6 nejhorších)
  • Stav vnitřní homeostázy (pH)
  • Stav jater, slinivky a žlučníku (lipidy, produkce žluči, triglyceridy)
  • Stav množství kolagenu v těle
  • a jiné ...

 

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení.

V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

 

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd. . Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

 

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss - y ( nG ) až mikroGauss - y ( mikrogramů) .

Například rakovinné buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami . Testování tumoru kvantovou rezonancí je posláním standardní vlny rakovinných buněk do vzorku. Pokud jsou v lidském těle rakovinné buňky , objeví se rezonance a přístroj detekuje signál. Čím je počet rakovinných buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě . Pokud nejsou přítomny rakovinné buňky , rezonance se neobjeví a hodnota kvanta směřuje k pozitivní hodnotě .

 

Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia . Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln . Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci a v tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet . Kvantová rezonance používá tento princip na testování .

 

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.

Po analýze vám podle nascanovaných hodnot poradíme jak zlepšit vaši kondici a doplnit nedostatek prvků, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.

Cena

samostatné měření                                               500 ,- Kč

měření jako součást jiného vyšetření                       300,- Kč