Život s úsměvem


Nezapíjejte jídlo ..aneb uvažujte o svém pitném režimu !

Při prevenci a i léčbě většiny onemocnění sehrává důležitou roli pitný režim.

Pití čisté pitné vody před jídlem
 • poskytuje ideální podmínky pro tvorbu enzymů, pro život buněk, obohacuje organismus o důležité minerály a o stopové prvky
 • vytváří v těle harmonii, dodává energii a svěžest 
 • je zdrojem mikroživin pro endogenní trávicí systémy, které vyživují a udržují chod lidského těla 
 • je nutnou podmínkou pro tvorbu a aktivaci trávicích endogenních enzymů v celém trávicím systému od ústní dutiny až po konec sestupného trakčníku tlustého střeva
 • posiluje lymfatický systém, kdy lymfa vynáší z těla škodlivé látky 
 • naředí do přirozeného pH žaludeční šťávy a "připraví" enzymy, včetně hormonu inzulínu
 • detoxikuje močový systém 
 • detoxikuje a aktivuje nervový systém a mozek 

Vědecká studie o tomto objevu tvrdí: "voda před jídlem vyplaví většinu toxických látek nalézajících se v organismu, především z ledvin, jater a ze střev. Tím se zmenšuje obtížnost trávení následně zkonzumované potravy"   

***nedostatek vody před jídlem způsobuje, že přirozené žaludeční šťávy nenaředěné čistou pitnou vodou jsou nuceny ve většině případů chovat se ke stravě agresivně. Většina lidí má silné kyselé, nebo silně zásadité prostředí v žaludku a potrava, která se dostane do takto "nepřátelského" prostředí obrazně řečeno "shoří", tedy proces trávení a získávání důležitých vitamínů, minerálních látek atd. není ideální, většinou je minimální. 

 
Co se děje pijeme-li vodu při jídle !!!?

Příliš mnoho vody vypité v průběhu jídla může narušit přirozené úrovně kyselin a žluče, které žaludek potřebuje ke správnému trávení. Obzvláště se to týká nadměrného pití studené vody v průběhu konzumace jídla – dochází ke zpomalování trávení a může to u citlivějších jedinců způsobovat až vznik křečí. Vyhýbat se všem tekutinám v době jídla je nutné jen vzácně 

 
Abyste dosáhli zlepšeného trávení, dodržujte  následující
 • •Není nutné, abyste se úplně zřekli vody během jídla. Místo toho prostě pijte jen malé doušky. Je to dobré jednak pro vyčištění úst a také pro optimální hydrataci, aniž byste zaplavovali váš trávicí systém velkým množstvím vody právě ve chvíli, kdy je nejvíc zatěžován.
 • K usnadnění trávení se doporučuje do vody přidávat citronovou šťávu nebo trošku jablečného octu
 • Voda s ledem- NE  - může se v průběhu jídla stát obzvláště problematickou – obzvláště pro ty, kdo trpí potížemi s trávením. Pokud si potřebujete něco upíjet v průběhu jídla,minimum - teplé tekutiny jsou pro trávení mnohem vhodnější.
 • Sklony k pití během hlavního jídla může být návyk, kterého je obtížné se zbavit. Je to však snadněji zvládnutelné, pokud se udržujete hydratovaní po zbývající dobu. Začínejte svůj den vypitím jedné až dvou sklenic čisté vody a pak si vytvořte návyk také pít mezi jídly. Brzy pak budete dobře hydratovaní a nebudete mít potřebu vypít velké množství tekutin v průběhu jídla.
 • Omezení  množství vody vypité  během jídel je dostatečným opatřením, aby jste se vyhnuli svým trávicím potížím. Jak velký dopad to mívá na trávení, bývá velmi individuální záležitost – pokud ale míváte problémy s plynatostí, otékáním nebo s bolestivostí, pak to rozhodně stojí za úvahu – následně odvyknouti si pití při jídle.
 • Doplňte svůj jídelníček o větší množství zeleniny – při jednotlivých jídlech a uvidíte výranou změnu při potřebě „zapíjení“ jídla .
 • Hydratace je potřebná ještě před jídlem. Jestliže pravidelně pociťujete žízeň v průběhu jídla nebo po jeho skončení, je velice vhodné vypít jednu až dvě sklenice vody nejlépe 15-30 minut před jídlem. To by mělo zabránit pocitům žízně, když už je žaludek zaměstnán trávením vašeho jídla.

 

Pití krátce po jídle způsobuje
 • zapíjením jídla větším množstvím tekutin, dlouhodobě a nepozorovaně vyvolává různé disharmonie. Větší problémy zákonitě vyvolávají ochucené tekutiny (cukry a chemikálie v nich obsažené) 
 • je to destruktivní, stovky let trvající zvyk, jehož následky se odrážejí nejenom v různých běžných disharmoniích jako např. nepravidelná stolice, zácpa, průjmy a další trávicí potíže, hormonální a enzymatická nedostatečnost, problémy kloubů, jater a močového systému   
 • působí jako destrukce celého buněčného systému organismu, čímž dochází k intenzivnějšímu stárnutí a k předčasnému umírání 
 • vytváří v organismu tzv."suchý režim", jenž nutí ledviny ke zvýšení intenzivní činnosti, ke stažení vody odpadových tekutin (v podstatě z toho, co má jít z těla ven, jako i z tělních rezerv) a výsledkem toho je únava, povadlá pleť, močové a ledvinové kameny apod. 
 • pití tekutin jen po jídle je nejškodlivější  

Čistá pitná voda před jídlem, neperlivá- podmiňuje vznik endogenního enzymu amyláza, jenž se tvoří v pankreatu a ve slinách rozkládá škrob na disacharidový cukr, maltózu. Dále pod vlivem vody ve dvanácterníku působí enzym chymotrypsin, jenž jako účinný pankreatický enzym štěpí bílkoviny na polypeptidy a peptidy. V tenkém strevě je to enzym peptidáza, jenž štěpí dlouhé peptidy na kratší a pak na jednotlivé aminokyseliny. Na dostatku vody je závislá i dobrá činnost tlustého střeva při vstřebávání nejenom soli skrze střevní sliznici. Přes tlusté střevo se převádí voda též do brzlíku, který je jedním z rozhodujících orgánů v souvislosti s imunitním systémem - je to "školící středisko" jeho specifických i nespecifických buněk (makrofágy, B-buňky ..).

 
Doporučený pitný režim
 • před jídly vypít minimálně 3 dcl vody, ideálně v rozmezí 15 - 30 minut před jídly
 • pít až nejdříve 1  hodinu  po jídle
 • větší množství pokud možno vypijte dopoledne, kdy tělo nejvíce vylučuje odpadní látky
 • množství vypité vody před jídlem a při jídle korigujte tak, abyste pokud možno do dvou hodin (každopádně do jedné hodiny) po jídle nepocítili žízeň
 • v létě vypité množství vody úměrně navyšte  (suchý vzduch, pocení)

 

Co by jste měli dále vědět 
 • pití minerálních vod by se mělo považovat pouze za podpůrnou léčbu (maximálně 2 dcl denně), nebezpečí zanešení organismu minerály 
 • bez čisté pitné vody přirozené chemické procesy v těle nemohou dobře fungovat. Každá jiná tekutina či nápoj, který je obohacen - nasycen jinými látkami (čaje, šťávy, džusy, káva atd.), přirozený chemický proces v rámci metabolizace brzdí, ba dokonce na určitou dobu zastavuje 
 • voda je nejideálnějším prostředkem transportu živin a kyslíku až k té nejmenší buňce. Cestou zpět jsou odpadové produkty látkové výměny a oxid uhličitý dopravovány vodou do lymfy a krve a s nimi k vylučovacím orgánům
 • nejpřirozenější léčení jakékoliv choroby člověka připisují vědecké výzkumy účinkům nenasycených mastných kyselin, které se snaží většinu tělu neprospěšných látek na sebe navázat a pomocí čisté vody, jako nejúčinnějšího rozpouštědla toxinů, je dostat přirozenou cestou z těla ven. V případě, že se pomocí čisté vody tzv. homotoxiny nedostanou z těla ven, začnou narušovat vnitřní strukturu organismu a způsobí poruchu funkce daného orgánu, například jater, ledvin, mozku apod. Podle dr. Reckwega je to čvrtá fáze v rámci homotoxikologie, pak nastupuje pátá - degenerační - a poslední fáze destruktivní 
 • čistá pitná voda by měla tvořit min. 90% z celkového příjmu tekutin v průběhu dne (jedna ze základních podmínek pro odstranění závažných zdravotních problémů)
 • kvůli malému množství vody v buňkách se z nich dostatečně nevyloučí jedovaté látky, buňky předčasně stárnou a tím i celé tělo a nemoci se na nás "navěšují" 
 • pití čajů na žízeň je cesta proti svému zdraví (max. 5% z celkového objemu přijímaných tekutin). Jde o nasycenou tekutinu, na kterou se mohou navázat odpadní látky z těla maximálně na 20% 
 • svaly obsahují 75% vody a již pokles vody o 3% vede ke ztrátě 10% síly a o 8% rychlosti jejich stahu. Deficit vody omezuje tvoření potu pro přiměřené ochlazování, z čehož vyplývá nebezpečí přehřátí.
 • žízeň je podle nejnovějších výzkumů považována za klinický symptom, tedy již jistou disharmonii - stav dehydratace

 

Pitný režim dětí

 

Nezapomeňte na správný pitný režim vašich dětí! Dostatek tekutin zajišťuje správnou  látkovou výměnu. Umožňuje dobrou funkci ledvin a odplavování škodlivých zplodin vzniklých v těle. Umožňuje také plnou výkonnost všech funkcí organismu. Naopak nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organismu – tzn. i výkonnost duševní. Může se tedy podílet na snížení schopnosti dětí sledovat školní vyučování a ovlivnit tak nepříznivě jejich výsledky ve škole.

Riziko nízkého příjmu tekutin je u dětí obzvlášť vysoké, protože jejich organizmus je až ze 2/3 tvořen vodou, takže má sklon k rychlému odvodnění. Chronickou dehydratací často bývají postiženy ledviny, které vlivem nedostatku tekutin musí vynakládat mnoho energie na vyrovnání tohoto stavu. Nedostatečným dodržováním pitného režimu vysychají sliznice dětí a tím jsou náchylnější k různým onemocněním. Z tohoto důvodu je třeba, aby děti měly vyrovnaný příjem tekutin ve školách, aby se co nejvíce předcházelo šíření infekčních onemocnění dýchacích cest. Vyrovnaný pitný režim předchází mnoha onemocněním, a proto je velice důležité naučit děti v průběhu dne dostatečně, správně a zdravě pít. Děti mají nižší práh pro pocit žízně, přispívá k tomu jejich zaujetí pro danou činnost, že zcela zapomínají, co si jejich tělo žádá. Daleko více se pohybují, více mluví, ale i jejich fyziologická  tělesná schránka umožňuje odpařování daleko většího množství vody. Děti by měly mít neustále na očích sklenku s tekutinou, která by měla být chuťově, ale i vzhledově přitažlivá, a měla by vyhovovat i zdravotně. Všechna tato kritéria samozřejmě nápoje AG FOODS splňují. Děti, které mají vyrovnaný příjem tekutin jsou méně unavené, lépe se koncentrují a mají daleko méně zdravotních problémů než je tomu u dětí, které málo pijí. Děti v mateřské škole i ve školách by měly mít dostatečný příjem tekutin během celého dne.

Ačkoliv voda nepatří mezi živiny (nedodává žádnou energii), její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný. U novorozenců tvoří tekutiny až ¾ celkové tělesné hmotnosti, s přibývajícím věkem se její podíl zmenšuje.

 

Udržování vodního hospodářství v rovnováze je jednou z nejdůležitějších podmínek pro správné fungování organismu a tím i pro zdraví - ztráty je nutné denně nahrazovat a proto je třeba přijímat tekutiny v dostatečném množství s přihlédnutím na individuální požadavky každého z nás včetně dětí - na věk, zdravotní stav, fyzickou aktivitu, teplotu okolí apod.

 
Kolik a proč vypít?

Tekutiny jsou pro lidské tělo nenahraditelné a zastávají mnoho funkcí: tvoří prostředí pro metabolické děje, rozpouští se v nich většina živin, zvýšeným pocením při sportu nebo v horkém prostředí přispívají k tepelné rovnováze, dodávají tkáním kyslík a další potřebné látky, působí příznivě při trávicích procesech, odvádí zplodiny metabolismu močí aj.

Zatímco dospělým se doporučuje denně vypít 2,5-3 litry tekutin, dětský organismus má potřebu tekutin větší, protože je tvořen větším podílem vody, než organismus dospělého člověka. Množství tekutin pro dítě je závislé na jeho věku a tělesné hmotnosti. Platí, že čím je dítě menší, tím více tekutin na jeden kilogram své váhy potřebuje. Potřebné množství tekutin pro děti uvádí následující tabulka:

 

 

4-7 let

7-10 let

10-13 let       

13-15 let

15-19 let

Celkem (l/den)

1,6

1,8

2,15

2,45

2,8

Z nápojů (ml/kg/den)     

75

60

50

40

40

 

Pro devítileté dítě, které váží 38 kg, bude množství tekutin na den: 60 ml x 38 kg = 2 280 ml.

 

Výpočtem je možné zjistit orientační množství tekutin, které by mělo dítě za den vypít, vždy je ale nutné přihlížet i k  řadě dalších faktorů - zda je dítě zdravé, jakou má fyzickou aktivitu, jaké je počasí – v parném létě bude vyšší nárok na příjem tekutin, než v zimním období atd. Dostatečnost pitného režimu zjistíme také podle množství a zbarvení moči. Pokud má moč tmavou barvu, je to známka nedostatečného zásobení organismu tekutinami (pozor, některé doplňky výživy mohou také moč zbarvit tmavě).

Nedostatek tekutin, se kterým se často setkáváme u dětí, které statečně oznamují, že celé dopoledne ve škole nemusely na toaletu, může způsobit v průběhu dne únavu, bolesti hlavy, vyčerpanost či nepozornost ve škole. V případě dlouhodobějšího nedostatku tekutin však může dojít i k onemocněním ledvin a celkovému kolapsu organismu.

Příjem tekutin by měl být rozdělený rovnoměrně do menších dávek během celého dne, není dobré vypít doporučené množství tekutin během časového krátkého úseku.

 

Tekutiny vhodné

Důležitá je správná teplota nápoje, který dítěti podáváme. Obecně platí, že by měly být přiměřeně teplé (cca 20-25 °C). Vychlazené nebo naopak velmi horké nápoje nejsou pro organismus příliš vhodné – tělo se může s výrazným tepelným rozdílem hůře vyrovnávat. Nedoporučuje se ani pití chlazených nápojů v létě a horkých nápojů v zimě. 

 • Základ pitného režimu by měla tvořit neperlivá stolní voda.
 • Bez problému můžeme dítěti podávat také vodu z vodovodu nebo vlastní studny s potvrzenou zdravotní nezávadností.
 • Pro děti je vhodný i ovocný sirup, dostatečně zředěný vodou (aby nebyl nápoj příliš sladký).
 • Denní příjem tekutin mohou vhodně doplnit také ovocné čaje (například Lipton), které není nutné díky jejich chuti příliš sladit. Pokud jsou děti na sladkou chuť zvyklé, můžeme jim podat čaj oslazený např. medem nebo ovocným sirupem.
 • 100% ovocné džusy jsou pro zařazení do pitného režimu dětí také vhodné. Je ale nezbytné, aby byly ředěné stolní vodou v poměru alespoň 1:1. Obsahují totiž velké množství (i když přírodního) cukru a vypití většího množství džusu má za následek rychlý příjem nepřiměřeného množství sacharidů, což není pro tělo, zvláště dětské, nijak výhodné. Citlivým osobám také může způsobit větší množství ovocných kyselin ve 100% džusu žaludeční potíže. Naředěním džusu se tak množství cukru i ovocných kyselin zředí a tělo si s ním mnohem lépe poradí.

Někteří rodiče doplňují pitný režim dětí také mlékem, to však mezi nápoje nepatří. Obsahuje totiž nejen tekutiny, ale dodává také nenahraditelné vitamíny, minerální látky (především vápník) a živočišné bílkoviny, a je proto považováno spíše za potravinu. Do celkového stravování dětí, pokud jim nečiní trávicí obtíže, jej můžeme zařadit také.

Do celkového denního příjmu tekutin se započítávají i tekutiny z polévky, omáčky, voda obsažená v ovoci i zelenině a řadě dalších potravin, v nichž není na první pohled patrná.

 

Co raději nepít

Velká část dětí, bohužel, hradí svůj pitný režim nápoji, které nejsou z hlediska zdravé výživy vhodné. Jejich favority jsou především sladké limonády. Ty obsahují velké množství cukru, barviv, případně i kofein a pro děti se nehodí. Nadměrná konzumace cukrem slazených nápojů vede ke zbytečnému nárůstu energetického příjmu, což může mít za následek vzrůstání tělesné hmotnosti, ale nepříznivě působí i na vznik zubního kazu.

Často také děti chybují, pijí-li ve větším množství minerální vody. Pokud děti aktivně nesportují, jsou zdravé nebo se nepohybují dlouhou dobu v horkém prostředí, nemá jejich organismus na přívod minerálních látek zvýšené nároky. Pokud zařadíme do pitného režimu dítěte minerální vodu, neměl by její denní příjem překročit přibližně 1 skleničku za den (300 ml). Také je důležité střídat jednotlivé druhy. Každá je totiž specifická svým složením a některé minerální látky mohou výrazně převažovat nad ostatními. Dlouhodobým pitím stále stejné minerálky by mohlo dojít k nerovnováze mezi jednotlivými minerálními látkami v těle.

Pro pitný režim dětí není vhodné ani velké množství silně koncentrovaného černého čaje nebo černé kávy, se kterou se u starších dětí běžně setkáváme. Kromě přítomnosti kofeinu, který může mít nepříznivý vliv na dětský nervový systém, působí tyto nápoje močopudně, což má za následek odvodňování organismu. Pokud rodiče připravují dítěti černý čaj, měli by jej udělat slabší a jeho množství za den by nemělo být příliš velké. Jestliže starší děti budou černý čaj a kávu pít, vždy by měly mít i dostatek stolní vody na doplnění tekutin (káva by však u dětí ani u dospívajících neměla být každodenní součástí jejich pitného režimu).

Ovocné džusy, nektary a ovocné šťávy mohou obsahovat velké množství přidaného cukru, barviv a konzervačních látek, některé džusy také vlákniny. Jejich větší množství by proto mohlo (zejména u menších dětí) působit problémy se zažíváním, zbytečně zvyšovat hladinu krevního cukru i celkový příjem sacharidů a energie. Navíc časté pití těchto nápojů malé děti rychle zasytí a nemají pak potřebu přijmout dostatek pestré stravy. V krajních případech je známé i horší prospívání malých dětí, které denně velké množství džusů pily.

Bylinkové čaje, které mají vysloveně léčebné účinky, se do pravidelného pitného režimu dětí také nehodí. Mohlo by se totiž stát, že dítě onemocní a na léčivé látky bylinkového čaje bude již tělo zvyklé a proto nepomůže.

Nevhodné jsou pro děti také alkoholické nápoje. Pokud je dospívající okusí, hrozí, že si na jejich pravidelné popíjení zvyknou. Protože mají nepříznivý vliv na řadu orgánů v těle (např. na centrální nervový systém, mozek, játra, ledviny), není vhodné, aby alkoholické nápoje pili nejen dospělí, natož jejich děti. Pro příležitostné oslavy a pití při nich je lepší dětem nabídnout například dětské šampaňské. Děti budou mít pocit, že se vyrovnají svým rodičům a menší množství šumivé ovocné šťávy jim jistě neuškodí.

 

Potřeba tekutin v různých situacích

Do školy raději nachystejte svému potomkovi pití ještě doma současně se svačinou. Hodí se stolní voda, může lehce být i ochucená domácím sirupem, vhodný je i ovocný čaj. Do školy můžete dětem pořídit litrovou láhev s kvalitním uzávěrem, aby se předešlo případnému maléru s rozmáčenými školními pomůckami.

Chystá-li se dítě třeba na školní výlet nebo na jinou delší cestu autem, autobusem nebo vlakem, nezapomeňte jej vybavit podobně. Je možné, že nebude mít několik hodin vůbec možnost nápoj si obstarat. 

Pokud se dítě aktivně věnuje sportu, je důležité, aby dostečně pilo i během tréninku a po něm. I v tomto případě by měla být základem neperlivá stolní voda nebo minerálka (mohou být i nepatrně ochucené sirupem nebo cukrem), kterou je nutné doplňovat tekutiny a minerální látky ztracené zvýšeným pocením. K zapomínání na dostatek tekutin svádí děti zejména plavání, ale i když je vody kolem dost, rozhodně by měly i pít. Dostatečné množství tekutin pro sportovce posoudíte podle hmotnostního úbytku (1 ztracený kilogram nahraďte 1 litrem tekutin nebo počítejte s přibližně 1 litrem nápoje na každých 60 minut pohybové aktivity).

Pokud na druhou stranu dítě odpočívá na pláži nebo v zahradě, nemělo by tekutiny zanedbávat. I když se fyzicky pohybovat nemusí, horké počasí klade na tepelnou regulaci těla značné nároky. Nápoje by ale neměly být ale ani studené (cca 15-20 °C).

Zvláštní nároky na množství tekutin kladou průjmová onemocnění nebo horečka. Při průjmovém onemocnění dochází velmi snadno k dehydrataci a současné ztrátě minerálních látek stolicí (jsou známy i případy úmrtí!). Také při horečkách, kdy dochází ke zvýšenému pocení s cílem ochlazování organizmu, jsou ztráty vody a minerálních látek značné. V těchto případech je nutné zavést tzv. rehydrataci a tělu získání vody z nápojů ještě více usnadnit. Použít můžeme rehydratační roztok připravený z vody, cukru a soli. Dávkování by mělo být velmi opatrné a soustavné (po lžičkách). U lehčích případů průjmového a horečnatého onemocnění lze ztráty vody a minerálních látek nahradit různými minerálními vodami.                                               

 

Závěr

Stolní neperlivá voda by měla být favoritem a tvořit základ pitného režimu ve většině situací. Je však vhodné ji prostřídat s dalšími vhodnými nápoji – domácím sirupem, 100% ovocnými džusy ředěnými vodou nebo čaji. Pokud dítě pít odmítá nebo zapomíná, může pomoci, necháte-li mu plnou láhev či sklenici neustále na očích a k pití jej budete nenápadně pobízet. V případě, že potomek pít nechce, mějte po ruce také dostatek ovoce a zeleniny, které zajistí alespoň částečné doplnění tekutin do organismu.