Život s úsměvem


SPINOVÝ ASISTENT “ZDRAVOTNÍ”

Technologické centrum pro spinovou medicínu a energetiku Boskovice

 

Návod k použití spinového asistenta

Spinový asistent je speciální zařízení, které využívá mechanismus „spinového zrcadla“ pro ochranu organismu před nežádoucím oxidačním zářením Země působící na organismus 24 hodin denně. Jde o to, že fyziologický stav organismu je daný správnou synchronizací mezi oxidací a redukcí. Oxidace je fyzikálně chápána jako „odchod“ elektronů z tkáně (ztráta energie v tkáni), redukce je fyzikálně chápána jako „příchod“ elektronů do tkáně (posílení energie tkáně). Vlastní oxidace od Země povyšuje oxidaci, což v e skutečnosti znamená, že okolí organismu není ekvipotenciální, silně potencované s tendencí „odchodu“ elektronů z tkáně. Tomuto efektu přírodnímu efektu se organismus brání prostřednictvím na příklad imunitního systému. Z toho vyplývá, že pokud má organismus problémy (chová se nefyziologicky), pak svysokou pravděpodobností selhává mechanismus eliminace nežádoucího oxidačního záření Země. Vzhledem k velikosti Země je zmíněné oxidační záření velmi silné. Spinový asistent právě mechanismu spinového zrcadla používá k eliminaci záření. Výsledkem je snížení oxidačního záření na daný organismus.

 

Popis spinového asistenta

Spinový asistent je plastová krabička žluté barvy.

Krabička obsahuje výše uvedené spinové zrcadlo a další nutné elektronické prvky. Tyto prvky nejsou napájeny, využívá se zde vlnění Země. To znamená, že provoz je bezobslužný po celých 24 hodin denně. Spinový asistent v podstatě pracuje ve dvojím režimu. První režim, je bez přímého styku s krabičkou. To znamená, že v kruhu s poloměrem cca 30 m krabička eliminuje nežádoucí oxidační záření Země v celém prostoru od krabičky těch 30 m, druhý režim, pokud krabičku přiložíme na příklad na levou ruku, pak je očistěná plocha menší a očišťovací efekt se zvyšuje. Proto se doporučuje po ránu uchopit krabičku do levé ruky a cca 20 minut podržet.

 

Návod k použití

Pro aktivace je nutné krabičku podržet zhruba 20 minut v levé ruce. Potom stačí mít asistenta blízko sebe (v kapse, kabelce, automobilu vedle sebe atd.). V noci při spánku se asistent zpravidla umístí pod polštář, nebo nějak podobně. Po ránu se asistent umístí do levé ruky cca na 20 minut. A to je vše.

Pokud během dne dojde k bolesti (po úrazu, při chřipce, bolesti zubu), pak se ještě asistent přikládá na místo bolesti. Je celkem jedno, kterou stranou, při bolesti zubů se přikládá pogumovanou plochou (černá plocha).

Vzhledem k tomu, že spinový asistent spolupracuje s mozkem je dobré před aplikací nebo i během dne polknout malou lžíci medu. Je dobé med „vylepšit“ tím, že ho na několik minut před aplikací postavíme k spinovému asistentu. Prosím, med se nemá nabírat kovovou lžící.

V případě angíny si napustíme do sklenice odraženou vodu a sklenici položíme asi na 10 minut na asistenta a pak danou vodou vykloktáme.

Upozornění:

Spinový asistent není zdravotnický prostředek, neboť nepůsobí přímo na organismus, nýbrž na jeho okolí. Nemůže proto vyvolat žádné negativní vlivy na organismus (nemůže vyvolat bolest atd.).

Aplikace spinového asistenta nenahrazuje výkony ošetřujícího lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Za stav pacienta vždy odpovídá ošetřující lékař, proto je nutné se řídit jeho příkazy.

page2image17336

Leden 2016

Technologické centrum pro spinovou medicínu a energetiku Hliníky 9 Boskovice