Život s úsměvem


SPINOVÝ ASISTENT “OSOBNÍ”

 

Návod k použití

Osobní spinový asistent vychází z konstrukce spinového asistenta, návod je přiložen k tomuto textu. Rozdíl je ve způsobu aktivace spinového asistenta. Dále jsou zde osobní o speciální funkce. To vše znamená, že osobní spinový asistent pracuje dle textu v návodu běžného spinového asistenta (viz návod v příloze). 

 

Rozdíly jsou následující:

1. Nejdříve je nutné spinového asistenta aktivovat na konkrétní osobu. 

2. Jsou zde nové funkce.

 

Aktivace osobního spinového asistenta

Osobní spinový asistent je plastová krabička s vnitřními obvody. Z výroby je osobní spinový asistent zabalen do alobalu. Alobal sundá až osoba, pro kterou je asistent určen. Vlastí aktivace spinového asistenta probíhá následovně:

  •   Osoba, která bude asistenta využívat, sundá alobal a vyhodí ho alobal do koše, a to tak, aby se nedostal k spinovému asistentu (nejlépe do koše mimo místnost kde bude probíhat aktivace).

  •   Položí se na záda v místnosti, kde se bude provádět aktivace. V této místnosti by neměla být zapnutá televize, ani mobilní telefon. Uchopí spinového asistenta do levé ruky na 25 minut.

  •   Po této aktivaci se spinový asistent chová jako univerzální spinový asistent, s tím, že to první setkání s asistentem byla pouze aktivace.

Potom je nutné provést další aplikaci (viz návod univerzálního spinového asistenta.

Nové možnosti proti univerzálnímu spinovému asistentu

  1. Na příklad máme nějaký podnikatelský záměr a chceme ho realizovat. Po spinovém asistentu chceme pomoc při realizaci. Pak usedneme na klidné místo a zavřeme oči. Představíme si, jak by měl realizace probíhat k naší spokojenosti. Tuto představu se budeme snažit udržet. Ona většinou na začátku ubíhá. Při tomto aktu držíme asistenta v pravé ruce. Tady není třeba odměřovat čas, ale snažíme se co nejdéle udržet představu bezproblémové realizace.

  2. Máme před sebou cestu automobilem. Těsně pře jízdou, třeba už v automobilu, vezmeme asistenta do pravé ruky, zavřeme oči a vytvoříme představu bezproblémové jízdy a tu představu si chvíli udržíme. Potom dáme asistenta do blízkosti, třeba vedle na sedačku a počneme jízdu.

  3. Podobně lze programovat bezproblémový pobyt v zaměstnání, v rodině, mezi přáteli a podobně.

  4. Významná pomoc osobního spinového asistenta je i v manželství. Zpravidla vidíme vše to špatné na druhé straně, aniž si uvědomujeme, že to vlastně programujeme. Proto je třeba si představit jak je proti člen v manželství milý atd. Tuto představu si udržíme s tím, že osobního spinového asistenta máme v pravé ruce.

  5. Podobně je to možné i finančními prostředky. Zde je třeba udržet představu, že máme dostatek finančních prostředků.

 

Jak systém osobního asistenta pracuje?

Systém využívá existence spinových vln. Jejich rychlost šíření je největší, takže mají absolutní prioritu. To znamená, že to co se děje na úrovni elektromagnetických vln, je vlastně produktem spinových vln. U elektromagnetických vln platí to, že rozdílné potenciály se přitahují a souhlasné potenciály se odpuzují. U spinových vln je to přesně opačně, souhlasné póly se přitahují a opačné póly se odpuzují. Potom funkce osobního spinového asistenta je relativně jednoduchá. Klient vytvoří představu ideálního děje (nebo přání), což je v podstatě myšlenka a má podobu spinového pole. Osobní spinový asistent, ve fázi přiložené ruky na asistentovi, tuto spinovou vlnu překopíruje, Pak budou existovat dvě souhlasná spinová pole (případně několik, záleží na tom, kolikrát to spinový asistent překopíruje). Jak už bylo uvedeno, souhlasné vlny se přitahují, pak se dá říci, že se zesilují. Tato pole pak tvarují realizační elektromagnetické pole.

 

To je princip pomoci osobního spinového asistenta.

Je zde ještě další pomoc spinového asistenta, a to v tom, že převádí L glukózu (pro organismus, v tomto případě pro mozek, nepotřebnou) na D glukózu pro činnost mozku velmi důležitou.

 

Osobní spinový asistent.pdf (649,5 kB)