Život s úsměvem


ASISTENT - SPIN. MEDICÍNY

Asistent  = řešením pro Vás   a Vaše trvalé zdraví

*pro ležící klienty  (i na JIP, ARO)

*pro zkvalitnění regenerace v domácím prostředí s možností menší četnosti návštěv v našem centru zdraví


Život je závislý na výrobě  a spotřebě energie.

Dnes se bohužel navyšuje  - tedy stále si zvyšujeme  oxidaci Země.  (elektroinstalace, dálkové přenosové sítě,atd...)

Pole Země je nesmírně silné = toto pole podporuje v našem organismu proces OXIDACE tím, že vytváří velké množství volných elektronů.


Nemoc, stárnutí = je tedy jen jiná forma energie.

Nemoc = zvýšený poměr oxidace k redukci.


REGENERACE = zvýšený poměr redukce k oxidaci .


ASM = antigravitační spinová medicína je součástí spinové regenerace.

ASM - používá specielní generátory, které generují zbytkové relikní záření.  Zasahuje tak do regulace oxido-redukčních dějů.

TO JE  BUDOUCNOST MEDICÍNY


OXIDACE = ZTRÁTA ELEKTRONŮ, STÁŘÍ, NEMOC

REDUKCE = NÁVRAT ELEKTRONŮ, OMLAZENÍ, REGENERACE, UZDRAVENÍ, ZDRAVÍ.

OXIDACE + REDUKCE =OBA TYTO VZTAHY  MAJÍ BÝT V ROVNOVÁZE .
REGENERACE  SAMOTNÁ :  Organismus se spojí s polem elektrod a SÁM se "načte" a určí prioritu . Vlna potom nejde do klienta, ale do země.


CO JE TO SPIN? :   Vše ve Vesmíru se točí

SPIN = točení

         = vlna šířící se kuželovitě

         = nejrychlejší

         = tvoří a vytvoří ochranu  tj.neutrální plochu  a tím blokuje oxidaci


SPINOVÉ POLE MÁ POUZE PŘÍTOMNOST.

SPINOVÁ REGENERACE = NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ REGENERACE, KTERÁ SE OTVÍRÁ LIDEM V TOMTO ČASE .

SPIN REGENERACE VYCHÁZÍ Z MECHANISMŮ PŘÍRODY,která funguje tisíce let .