Život s úsměvem


Články a akce

16.07.2014 09:43

Dopis z Misie

  Moji milí, zdravím vás ze subtropů, kde právě začíná zima, zatímco vy se chystáte na letní prázdniny Pro lidi z chatrčí je to období hodně těžké, tak pomáháme, jak se dá – oblečení, deky…Jedné paní s dětmi jsme třeba pomáhali obložit chatrč, kde jim pršelo a foukalo a to tak, že hodně....

—————


Aregua

dopis z Misie:

 

Moji milí, zdravím vás ze subtropů, kde právě začíná zima, zatímco vy se chystáte na letní prázdniny

Pro lidi z chatrčí je to období hodně těžké, tak pomáháme, jak se dá – oblečení, deky…Jedné paní s dětmi jsme třeba pomáhali obložit chatrč, kde jim pršelo a foukalo a to tak, že hodně. Stihli jsme to, Bohu díky, ještě než začalo pršet.                

V poslední době přišly dvě mladé maminky, že jim vypálili dům a zůstaly s dětmi mezi holými stěnami (i bez střechy). Tak jsme jim také pomáhali s oblečením a sháníme třeba postel. To jen tak telegraficky něco z mnoha situací tadyJ

Po postní době přišly očekávané velikonoce a radost ze VZKŘÍŠENÍ J Na liturgii přicházeli i lidé z blízkých i vzdálenějších míst (někteří až z Asunción) a ti, kteří měli to štěstí a našlo se pro ně kousek místečka v Centru, tady s námi strávili celý svatý týden. Byla pěkná a hluboká atmosféra…pár fotek pro přiblížení.

Svěcení palem na květnou neděli

Na zelený čtvrtek jsme jely do San Lozenca na mši s biskupem.

Zelený čtvrtek a vigilie vzkříšení v Centru

Velikonoční oktáv je tady vždy ve znamení příprav na oslavu BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Tento rok jsme měli novénu vždy večer při slavnostní mši a během dne bylo plno práce s praktickou přípravou (připravit se na víc než 2 000 lidí a nachystat zázemí pro tělo i duši není jen tak, ale s Boží pomocí všechno proběhlo k duchovnímu prospěchu mnohýchJ je krásné vidět, jak se takové množství lidí chce setkat s Pánem ve svátosti smíření a pak při EucharistiiJ

Letos má naše kongregace 170 let výročí jsme oslavily poutí po františkánských památkách tady v okolí. Byl to moc hezký, františkánský den.

S dětmi jsme oslavovaly následující týden. Sestra Klára (naše první novicka z Paraguaje)připravila krátkou scénku o vzniku naší kongregace a nechyběl ani dort či řízek k obědu – což je pro naše raubíře něcoJ.

V květnu je den matek, proto jsme s dětmi připravovali dárky, srdíčka s přáním pro maminky :-)

Nám se teď se blíží zimní prázdniny, tak vymýšlíme program, co budeme s dětmi dělat.

14. a 15. června se uskutečnila duchovní obnova pro děvčata zaměřená na rozpoznání povolání.

Centrální byla otázka sv. Františka: „Pane, co chceš, abych udělal?“

Z praktických potřeb vznikla myšlenka postavit místnost pro děti a tak jsme se do toho s Boží pomocí pustili (i díky darům z dokumentu Zázrak v pralese jsme mohli začít) a už budeme zastřešovatJ Podívejtese, jak se u nás staví

 

Tolik z poslední doby jen nějaké střípky, jak tu žijeme.

Mějte se krásně a požehnaně a pěkné prázdninové dny vám vyprošuje a vzpomíná vaše s.Agáta

z historie :    https://www.aregua.cz/cz/aktualne.php

 

Obecně prospěšná společnost AREGUA o.p.s.

IČ: 277 52 909

se sídlem Chlumova 1/1437, 586 01 Jihlava,

ČSOB Jihlava, č.ú.: 218475359/0300

vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 335

Osoba oprávněná jednat za společnost a kontaktní adresa:

 

Ing. arch. Martina Kozáková

U Studně 5

586 05 Jihlava

Tel.: 567 300 433, mob.: 606193139

WWW.AREGUA.CZ

Email: aregua@aregua.cz, aregua@centrum.cz